KVKK


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ
Bilgi Turizm Tic. Aş. olarak, siz değerli misafirlerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenlenen “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

TOPLANAN VERİLER:

Veri kategorisi kapsamında kimlik (ad, soyad, TC no vs.), İletişim (adres no, e-posta adresi vs.), konum bilgileri, müşteri işlem (fatura senet bilgileri vs.), fiziksel mekan güvenliği (kamera kayıtları vs.), IP, şifre ve parola işlemleri, pazarlama bilgileri (anket, çerez kayıtları vs.), ses ve görüntü gibi sizin belirlenir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri ise, ırk ve etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ve sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri gibi veriler hassas nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

VERİLERİN İŞLENME AMACI:
 • Kimlik ve iletişim bilgileri, otelimiz sistemine kayıtların yapılabilmesi ve işlemlerin yürütülmesi,
 • Kanun veya diğer mevzuat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla bildirilme zorunluluğunun olmasından dolayı Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetlerine kimlik bildirimi, sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler ile ve otelimizde konakladığınızı belirtir bilgilerinizin iş ortağı turizm acentaları ile paylaşabilmek,
 • Tarafınızın ilettiği verileri, sizleri ilgilendirebileceğini düşündüğümüz promosyon ve kampanyalardan haberdar etmek amacı ile,
 • Görsel ve işitsel kayıtlar veri kategorisi adı altında ve misafir güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamera kayıtları,
 • Çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki işlemlerin yerine getirilmesi
 • Otel içerisinde kullanmakta olduğumuz memnuniyet takibinin yapıldığı bilişim sisteminin istatistik bilgilerinin çıkarılması amacıyla tarafınızdan iletilen kişisel verileriniz anlayış çerçevesinde işlenmektedir.
VERİLERİN KULLANILMA AMACI:
 • Tarafınızın ilettiği verileri, sizleri ilgilendirebileceğini düşündüğümüz promosyon ve kampanyalardan sms, e-posta, telefon vs. aracılığı ile haberdar etmek amacı ile,
 • Almış olduğunuz hizmetler hakkında analiz yapılması, genel ve özel tekliflerin tarafınıza sunulması, sosyal medya mecraları da dahil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden düzenlenecek organizasyonlar da izin verdiğiniz ölçüde kullanılmaktadır.
VERİLERİN AKTARILMASI:
 • Kişisel verileriniz bilgi güvenliği kapsamında sınırlı olarak yurtdışına aktarım yapılmakta ve yazılım firması ve otel arasında muhafaza edilmektedir.
 • Tarafınızdan verilen kişisel verileriniz gizlilik taahhütnamesi yaptığımız üçüncü kuruluş aracılığı ile güvenli bir şekilde yurtdışına aktarılmakta ve bulut sistemin de muhafaza edilmektedir.
 • Tarafımız ile kişisel verilerinizi paylaşarak yukarıda söz ettiğimiz amaçlar doğrultusunda verilerinizin tarafımızca işlenmesi ve gerekli görüldüğü hallerde iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza vermiş oluyorsunuz.
VERİLERİN DEPOLANMASI VE SAKLAMA SÜRESİ:
 • Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde ve yurtdışında Bilgi Turizm ile bağlantısı olan alt kuruluşlarının veya işbirliği içerisinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının bulut sistemi bulunan başka ülkeler de depolanabilir
 • Bilgi Turizm bünyesinde yer alan database de şifreli olarak saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU İçin Tıklayınız.